پرش لینک ها

تلاش برای برگزاری اولین دوره جایزه ملی iMAPS در پاییز سال جاری

مدیرعامل سامان آوران توسعه از برنامه ریزی برای برگزاری اولین دوره جایزه ملی آی مپس در سال جاری خبر داد. آقای مهندس عباس زارع بنادکوکی، از پیشبرد مراحل اخذ مجوز جایزه ملی آی مپس در سازمان ملی بهره وری خبر داد و اظهار امیدواری نمود که با طی شدن هرچه سریعتر پروسه صدور مجوز در سازمان ملی بهره وری، اولین دوره این جایزه ملی در پاییز سال جاری برگزار گردد.

 

پیام بگذارید