پرش لینک ها

آموزش

iMAPS

مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری

آموزش

چنانچه سازمانی بخواهد بهره­‌برداری از این مدل را توسط کارشناسان خودش انجام دهد، می‌تواند از «خدمات آموزش» ما استفاده کند؛ بدین ترتیب، کارشناسان معرفی شده از سوی سازمان در دوره آموزشی استقرار مدل شرکت خواهند کرد و چگونگی گردآوری داده­‌ها، تحلیل آن­‌ها، تعیین درجه بلوغ و تدوین برنامه بهبود را از مدرسان زبده ما فرا خواهند گرفت.

در صورت نیاز، دوره­‌های آموزشی پیش‌­نیاز برای ایجاد آمادگی اولیه نیز برگزار خواهد شد تا نمایندگان سازمان­‌ها به شایستگی‌های دانشی و مهارتی مورد نیاز برای بهره‌­برداری از این مدل مجهز شوند. برای آشنایی بیشتر با شرایط دریافت این خدمات و یا ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی با ما تماس بگیرید.

آموزش

چنانچه سازمانی بخواهد بهره­‌برداری از این مدل را توسط کارشناسان خودش انجام دهد، می‌تواند از «خدمات آموزش» ما استفاده کند؛ بدین ترتیب، کارشناسان معرفی شده از سوی سازمان در دوره آموزشی استقرار مدل شرکت خواهند کرد و چگونگی گردآوری داده­‌ها، تحلیل آن­‌ها، تعیین درجه بلوغ و تدوین برنامه بهبود را از مدرسان زبده ما فرا خواهند گرفت.

در صورت نیاز، دوره­‌های آموزشی پیش‌­نیاز برای ایجاد آمادگی اولیه نیز برگزار خواهد شد تا نمایندگان سازمان­‌ها به شایستگی‌های دانشی و مهارتی مورد نیاز برای بهره‌­برداری از این مدل مجهز شوند. برای آشنایی بیشتر با شرایط دریافت این خدمات و یا ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی با ما تماس بگیرید.