پرش لینک ها

تربیت‌ارزیاب

iMAPS

مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری

تربیت ارزیاب

افرادی که بخواهند در فرایند ارزیابی سازمانها بر اساس این مدل همکاری کنند، می توانند در صورت برخورداری از شایستگی های پایه، در دوره­‌های تربیت ارزیاب شرکت کنند. محتوای این دوره­‌ها به گونه ای تنظیم شده است که ضمن تبیین دقیق فسلفه و محتوای مدل، توانمندی‌های نگرشی، دانشی و مهارتی لازم برای ایفای نقش ارزیابی­‌کننده را در فراگیران ایجاد می­کند.

خدمات تربیت ارزیاب، شامل ترکیبی بهینه از کلاس­‌های نظری، کارگاه­های عملی، تمرین­‌های فردی و گروهی، بازدیدهای میدانی و همچنین دوره کارورزی است. برای آشنایی دقیق تر با محتوای این دوره‌­ها، شرایط داوطلبان، مشخصات مدرسان و همچنین ثبت نام در دوره تربیت ارزیاب به اینجا مراجعه کنید.

خدمات تربیت ارزیاب، شامل ترکیبی بهینه از کلاس­‌های نظری، کارگاه­های عملی، تمرین­‌های فردی و گروهی، بازدیدهای میدانی و همچنین دوره کارورزی است. برای آشنایی دقیق تر با محتوای این دوره‌­ها، شرایط داوطلبان، مشخصات مدرسان و همچنین ثبت نام در دوره تربیت ارزیاب به اینجا مراجعه کنید.

تربیت ارزیاب

افرادی که بخواهند در فرایند ارزیابی سازمانها بر اساس این مدل همکاری کنند، می توانند در صورت برخورداری از شایستگی های پایه، در دوره­‌های تربیت ارزیاب شرکت کنند. محتوای این دوره­‌ها به گونه ای تنظیم شده است که ضمن تبیین دقیق فسلفه و محتوای مدل، توانمندی‌های نگرشی، دانشی و مهارتی لازم برای ایفای نقش ارزیابی­‌کننده را در فراگیران ایجاد می­کند.