پرش لینک ها

مشاوره

iMAPS

مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری

مشاوره

تعیین سطح بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری سازمان‌ها پایان کار ما نیست؛ بلکه آغازی است برای تدوین برنامه­‌های بهبود و ارتقای وضعیت سازمان. طبیعی است که تحقق چنین هدفی نیازمند برخورداری از مهارت حرفه‌­ای در زمینه مشاوره مدیریت و بهره‌­وری خواهد بود و ما به مدد دسترسی به شبکه‌­ای از زبده‌­ترین افراد فعال در این عرصه قادر هستیم متناسب با وضعیت هر سازمان، بهترین خدمات مشاوره را برای ارتقای سطح بلوغ نظام مدیریت بهره‌­وری ارائه دهیم.

مزیت ویژه خدمات مشاوره ما ناشی از دسترسی مجاز به تمامی تجاربی است که سازمان­‌های استفاده کننده از این مدل در زمینه تدوین برنامه بهبود داشته‌­اند؛ بنابراین می­‌تواند ضمن انتقال این تجارب ارزنده به دیگر سازمان‌­ها زمینه تعامل و همکاری میان نمایندگان بهره‌­وری سازمان­‌های مختلف را نیز به وجود آورد. برای دریافت این خدمات ، با ما در ارتباط باشید.

مزیت ویژه خدمات مشاوره ما ناشی از دسترسی مجاز به تمامی تجاربی است که سازمان­‌های استفاده کننده از این مدل در زمینه تدوین برنامه بهبود داشته‌­اند؛ بنابراین می­‌تواند ضمن انتقال این تجارب ارزنده به دیگر سازمان‌­ها زمینه تعامل و همکاری میان نمایندگان بهره‌­وری سازمان­‌های مختلف را نیز به وجود آورد. برای دریافت این خدمات ، با ما در ارتباط باشید.

مشاوره

تعیین سطح بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری سازمان‌ها پایان کار ما نیست؛ بلکه آغازی است برای تدوین برنامه­‌های بهبود و ارتقای وضعیت سازمان. طبیعی است که تحقق چنین هدفی نیازمند برخورداری از مهارت حرفه‌­ای در زمینه مشاوره مدیریت و بهره‌­وری خواهد بود و ما به مدد دسترسی به شبکه‌­ای از زبده‌­ترین افراد فعال در این عرصه قادر هستیم متناسب با وضعیت هر سازمان، بهترین خدمات مشاوره را برای ارتقای سطح بلوغ نظام مدیریت بهره‌­وری ارائه دهیم.