پرش لینک ها

ارزیابی

iMAPS

مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری

تنظیم شده است که هر کسب­‌وکاری فارغ از اندازه (کوچک، متوسط یا بزرگ) ، مالکیت (خصوصی، تعاونی یا دولتی)، ماهیت (تولیدی یا خدماتی)، گستره جغرافیایی (ملی، منطقه‌­ای، استانی یا شهرستانی) و دیگر خصوصیات خود می‌تواند از این خدمات استفاده کند.  برای آشنایی بیشتر با چگونگی دریافت این خدمت، با دبیرخانه تماس برقرار نمایید و یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

ارزیابی

تمامی سازمان­‌های ایرانی می توانند برای آنکه «بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری» خود را بر اساس این مدل مورد سنجش قرار دهند و برای ارتقای آن نقشه راهی در اختیار داشته باشند، از «خدمات ارزیابی» ما استفاده کنند تا از نظرات تخصصی و مشاوره‌های حرفه‌­ای ارزیابان حرفه‌­ای این مدل بهره‌مند شوند. خاطرنشان می­‌سازد که ماهیت این مدل به نحوی 

ارزیابی

تمامی سازمان­‌های ایرانی می توانند برای آنکه «بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری» خود را بر اساس این مدل مورد سنجش قرار دهند و برای ارتقای آن نقشه راهی در اختیار داشته باشند، از «خدمات ارزیابی» ما استفاده کنند تا از نظرات تخصصی و مشاوره‌های حرفه‌­ای ارزیابان حرفه‌­ای این مدل بهره‌مند شوند. خاطرنشان می­‌سازد که ماهیت این مدل به نحوی 

تنظیم شده است که هر کسب­‌وکاری فارغ از اندازه (کوچک، متوسط یا بزرگ) ، مالکیت (خصوصی، تعاونی یا دولتی)، ماهیت (تولیدی یا خدماتی)، گستره جغرافیایی (ملی، منطقه‌­ای، استانی یا شهرستانی) و دیگر خصوصیات خود می‌تواند از این خدمات استفاده کند.  برای آشنایی بیشتر با چگونگی دریافت این خدمت، با دبیرخانه تماس برقرار نمایید و یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

درخواست ارزیابی

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.