پرش لینک ها

درباره‌ ما

model imaps

iMAPS

iranian iranian

Maturity Model for Maturity Model for

Assessment of Assessment of

Productivity Productivity

System System

پیش‌گفتار

پیش‌گفتار

بهره‌وری به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ایجاد رشد اقتصادی به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت در سرمایه‌گذاری و تزریق منابع جدید در شرایط امروزِ میهن عزیزمان ایران، در اولویت اهمّیت و توجّه قراردارد. وضعیت نامناسب بهره‌وری و اتلاف بالای منابع‌طبیعی و غیر‌طبیعی، امروزه مورد‌ اتفاق و اجماع تمامی دلسوزان این مرز و بوم بوده و چاره‌اندیشی برای رفع آن، مسئولیت و وظیفه‌‎ای همگانی است.

iMAPS

مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری

بهره‌وریِ پایین در کشور، امروزه بیش از هر زمانی چالش ایجاد‌ نموده و اثرات نامطلوب خود را در زندگی روزمره مردم نمایان ساخته و علی‌رغم توجّه در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سالیان گذشته، ارتقای وضعیت آن نیازمند عزم و همراهی جدّی همه ذینفعان است. در حالی‌که در سطح کلان کشور و در قالب برنامه ششم توسعه (که در سال پایانی آن قرار داریم) نسبت به برنامه‌های قبلی کشور توجّه ویژه‌ای به این موضوع‌شده و در قوانین بودجه دو سال اخیر نیز ضمانت‌های اجرایی بیشتری به ترتیب در سطح دستگاه‌های ملی و استانی برای آن درنظر گرفته‌شده، به‌نظر می‌رسد زمان اقدام مؤثّر عملی به این موضوع در سطح خُرد یعنی در تک‌تک سازمان‌ها فرارسیده و امیداست با بهره‌گیری از دانش به‌روز و متناسب با شرایط بومی کشور، عقب افتادگی‌های چندین ساله در این زمینه برطرف‌گردیده و شاهد تحقّق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در این زمینه در سطح کشور باشیم. 

ضرورت بهره‌گیری از رویکردها و روش‌های موثر برای ارتقای بهره‌وری در سطح کشور و کمبودهایی که در این زمینه وجود‌دارد، ما را برآن داشت که در راستای مسئولیت اجتماعی و عمل به وظیفه حرفه‌ای خود در زمینه بهره‌وری به‌عنوان یکی از شرکت‌های تخصصی و باسابقه و دارای گرید از سازمان ملی بهره‌وری ایران، به این موضوع ورود نموده و با تلاش مستمر در طیّ پانزده ماه فعالیت مستمر در قالب یک تیم تخصّصی، مفتخر به طرّاحی و معرّفی “مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری” با نام تجاری iMAPS گردیم. این مدل به‌عنوان یک مدل بلوغ، با تأکید خاص در سطح سازمان، بر یکی از حلقه‌های بسیار‌مهم و اساسی در ارتقای بهره‌وری یعنی نظام مدیریت بهره‌وری، تمرکز‌نموده و با توجّه به مؤلّفه‌های درون‌سازمانی و هم‌چنین اثرات برون‌سازمانی این نظام، همزمان دارای کارکردهای آموزشی، ارزیابی وضع موجود و ترسیم مسیر توسعه است. البته باید گفت هرچند که تمرکز این مدل بر سازمان است، ولی به‌کارگیری آن به‌صورت فراگیر در کشور می‌تواند اطّلاعات بسیار ارزشمندی را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزیِ کلان در سطح ملّی و هم‌چنین الگوبرداری در سطح خُرد و سازمانی در اختیار قرار‌دهد.

این مدل که با این سبک و سیاق، در کشور تقریباً بی‌مانند است؛ وجوه تمایز و ویژگی‌های متعدّدی به شرح زیر دارد:

  • نگاه نظام‌مند، جامع، تحلیلی و تخصّصی به بهره‌وری
  • تحلیل همزمانِ عوامل درون‌سازمانی و آثار برون‌سازمانی
  • تمرکز بر سطح بنگاه و ارائه تحلیل کلّی در سطوح بالاتر
  • رویکرد تخصّصی و منحصر‌به‌فرد به بهره‌وری و تمرکز بر نظام مدیریت بهره‌وری به عنوان ضمانت پایدار ِبهره‌وری
  • مبتنی بر اسناد حقوقی ایران و یافته‌های علمی جهانی
  • رویکرد بلوغ (سنجش به‌همراه طرّاحی نقشه راه)
به امید آنکه این تلاش‌ها در حرکت فراگیر و مؤثّر همه ذینفعان بهره‌وری در سطح کشور مؤثّر واقع گردیده و هم‌چنین به عنوان الگوی ایرانیِ قابل استفاده برای جامعه بین‌الملل مطرح گردد. لازم میدانیم از تلاش‌های ارزشمند تیم تخصّصی طرّاحی مدل آقایان دکتر محمّدصالح اولیاء، دکتر هدایت کارگر شورکی ، مهندس عبّاس زارع بنادکوکی، دکتر احمد احمدی یزدی و دکتر علی حاجی غلام سریزدی که قطعاً بدون همراهی و تلاش مجدّانه و بی‌وقفه آنان امروز شاهد این مدل ارزشمند نبودیم، تشکّر و قدردانی نمایم. هم‌چنین از تلاش‌های ارزشمند و دلسوزانه سرکار خانم مهندس رضیه میرجلیلی که همکاری زیادی در بخش های مختلف طراحی مدل و تدوین کتاب بخصوص در زمینه تصویرسازی و ایجاد وجه بصری مدل، سپاسگزارم.
در پایان، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، این مدل خالی از اشکال نبوده و انتظار می‌رود صاحب نظران با ارائه‌ی نظرات ارزشمند خود ، ما را در رسیدن به هدفی بزرگ و در برداشتن قدم‌های مؤثّرتری در آینده، یاری نمایند.

عباس زارع بنادکوکی

مدیرعامل سامان آوران توسعه، ایده پرداز و عضو تیم طراحی و توسعه (imaps)

درباره‌ ما

معرفی مدل

تحقق اهداف چالشی وضع شده در زمینه ارتقای بهره وری و سهم آن در رشد اقتصادی، مستلزم حرکت گروهی در میان بنگاه های اقتصادی و غیراقتصادی کشور در مسیر دشوار بهره وری است و یکی از ملزومات این حرکت، وجود نقشه راهی است که بتواند به روش علمی و مستند، مراحل عملیاتی ورود موفقیت آمیز و ادامه حرکت در این عرصه را تشریح نماید؛

بدین منظور سنجش وضعیت موجود و تبیین مسیر بهبود علاوه بر کاربرد در سطح هریک از سازمان ها، می تواند زمینه مقایسه وضعیت و ایجاد رقابتی سازنده را نیز فراهم نماید. در پاسخ به چنین ضرورتی است که الگویی بومی با عنوان «مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری(iMAPS) » توسط «شرکت سامان آوران توسعه» و با تلاش تعدادی از متخصصان این حوزه طراحی شده است.

ارکان مفهومی مدل

ارکان مفهومی این مدل شامل چهار پودمان (مقوله)، هجده عنصر (کلان مفهوم)، هفتادو شش معیار یا وجوه عناصر (مفهوم) و حدود هشتصد مصداق (نشانه) است که در تعاملی هم افزا با یکدیگر، الگویی از نظام مدیریت بهره‌وری را تشکیل می‌دهند.

۱۸
عنصر
+۸۰۰
مصداق
۴
پودمان
۷۶
معیار

حامیان

تیم

تیم طراح مدل

دکتر محمد صالح اولیاء

عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS

دکتر هدایت کارگر شورکی

عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS
abas zare

مهندس عباس زارع بنادکوکی

عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS

دکترعلی حاجی غلام سریزدی

عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS

دکتر احمد احمدی یزدی

عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS

همکاراصلی

مهندس رضیه میرجلیلی

همکاراصلی تیم طراحی و توسعه iMAPS