پرش لینک ها

برگزاری نشست افتتاحیه سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل iMAPS در سازمان جهاد کشاورزی.

نشست افتتاحیه فرایند سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل iMAPS با حضور مدیران ارشد و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزار شد. در این نشست، مدل و مراحل اجرایی فرایند سنجش از طرف نمایندگان دبیرخانه تشریح و به سوالات و ابهامات حاضرین پاسخ داده شد.

 

پیام بگذارید