پرش لینک ها

برگزاری رویداد بین‌المللی P-TALK (پی‌تاک) برای معرفی مدل «آی‌مپس» (iMAPS) توسط سازمان آسیایی بهره‌وری (APO)

برنامه بین المللی «گفت‌وگوی بهره‌ وری» (P -TALK) با موضوع «مدل­‌های تعالی از دیدگاه بهره‌وری» در روز چهارشنبه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت توسط سازمان آسیایی بهره ­وری (APO) برگزار شد.

در این رویداد جهانی، دکتر «محمدصالح اولیاء» به نمایندگی از تیم طراحی و توسعه «مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌ ­وری» (مدل آی­‌مپس) به ارائه سخنرانی پرداخت تا به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که آیا با وجود مدل­‌های متعدد و متنوع در عرصه تعالی سازمانی، باز هم به مدلی اختصاصی در زمینه بهره­‌وری نیاز هست یا خیر.

ایشان در بخشی از سخنرانی خود به معرفی مدل آی­‌مپس به عنوان تجربه‌­ای موفق در کشور ایران در عرصه طراحی مدل­‌های اختصاصی بهره‌ ­وری پرداخت و مهم‌­ترین درس‌­های آموخته از این تجربه را برای بهره‌­برداری نمایندگان سایر کشورها تشریح نمود.

این نشست علمی با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران، از سوی سازمان آسیایی بهره‌­وری (APO) برگزار شده بود و «زینوری جوری» (Zainuri Juri) یکی از متخصصان دبیرخانه سازمان یادشده واقع در کشور ژاپن، مدیریت آن را بر عهده داشت. دکتر محمدصالح اولیاء در پایان این رویداد به پرسش‌­های حاضران پاسخ داد و نکات تکمیلی در پیوند میان موضوعات تعالی سازمانی و بهره‌­وری را با ذکر مصادیقی از تجربه ایرانی آی­‌مپس تشریح نمود.

لازم به ذکر است که مدل ایرانی ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری (iMAPS) به عنوان اولین مدل ایرانی در این زمینه توسط شرکت سامان آوران توسعه طراحی و پس از طی پروسه داوری داخلی و خارجی در سازمان ملی بهره وری ایران تایید و کتاب آن توسط انتشارات این سازمان چاپ شده است.

پیام بگذارید