پرش لینک ها

معرفی مدل iMAPS در حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

پیرو طراحی مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری با نام تجاری iMAPS در شرکت سامان آوران توسعه توسط تیم تخصصی این شرکت، این مدل به عنوان یک محصول نوآورانه در حضور دکتر لطیفی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر پیشوایی، رییس سازمان ملی بهره وری ایران، دکتر فاطمی؛ استاندار یزد و دکتر مجید دهقانی زاده، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، توسط آقای عباس زارع بنادکوکی، مدیرعامل شرکت، ایده پرداز و عضو تیم طراحی و توسعه iMAPS ، معرفی گردید.

پیام بگذارید