پرش لینک ها

آغاز سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل iMAPS در بزرگترین شرکت تولید کننده انواع پیچ و مهره ایران

سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل iMAPS در شرکت صنایع مفتولی سپند پیچ آغاز گردید.

در آغاز فرایند سنجش این شرکت، جلسه توجیهی برای مدیران مرتبط با حضور نمایندگانی از دبیرخانه iMAPS برگزار گردید لازم به ذکر است که شرکت سپند پیچ به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع پیچ و مهره در کشور شناخته می شود.

پیام بگذارید