پرش لینک ها

پوستردوره

اطلاعات دوره

مهلت ثبت نام :

۱ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

زمان برگزاری :

پیش دوره آنلاین : ۴ و ۵ آذرماه
کارگاه حضوری: ۸ و ۹ آذرماه

هزینه دوره :

مبلغ ثبت نام در این دوره ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که پس از مر‌حله پیش ثبت نام ، بررسی سوابق و تایید اولیه متقاضی، قابل واریز میباشد

نحوه تسویه حساب :

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان به صورت نقد و مابقی آن طی دو فقره چک تسویه تا ۲۵ اسفند ماه
* پرداخت به صورت کامل نقد شامل تخفیف خواهد شد.
* پرداختِ شرایطی و تخفیف نقدی شامل درخواست فاکتور رسمی نمی‌شود

الف )فرآیند ثبت نام دوره

 • پیش ثبت نام 
 • بررسی و تایید رزومه ها 
 • ثبت نام نهایی

ب)برگزاری پیش دوره به صورت آنلاین

 • تشریح کامل دوره 
 • معرفی اجمالی مدل 
 • کلیات بهره‌وری  

ج)کارگاه حضوری دو روزه (سازمان ملی بهره وری)

کلّیات:

 • مقدّمه
 • اهمّیت بهره‌وری
 • چالشهای بهره‌وری
 • چرایی مدل
 • مراحل تدوین مدل
 • ویژگی‌های مدل
 • بهره‌برداران مدل

آشنایی با مفاهیم مرتبط با بهره وری:

 • ماهیت بهره‌وری
 • اندازه‌گیری بهره‌وری
 • مدیریت بهره‌وری
 • نظام مدیریت بهره‌وری
 • بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری

آشنایی با عناصر مفهومی مدل:

 • سلسله‌مراتب ارکان مفهومی
 • چیدمان عناصر در مدل مفهومی
 •  پودمان‌های چهارگانه
  • پودمان زیرساخت
  • پودمان فرآیند
  • پودمان پایدارسازی
  • پودمان اثرات

آشنایی با سطوح بلوغ:

 • منطق ارزیابی
 • امتیازبندی عناصر مفهومی
 • سطوح و لایه‌های بلوغ
 • حدّ‌نصاب امتیازات سطوح بلوغ

آشنایی با فرآیند ارزیابی:

 • مراحل اجرایی
 • نقش‌های حرفه‌ای

د)مشاوره و رفع اشکال

 • جلسه گروهی تشریح کامل آزمون و پروژه فردی
 • جلسه گروهی مشاوره و رفع اشکال برای تکمیل پروژه فردی
 • جلسه گروهی مشاوره و رفع اشکال برای پاسخ به آزمون نهایی

و) آزمون نهایی

 • تکمیل و ارسال آزمون و پروژه فردی 
 • ارزیابی آزمون و پروژه فردی توسط کمیته علمی
 • مصاحبه تخصصی فردی و اعتبار سنجی آزمون 
 • صدور کارنامه 
 • ارزیابی آزمایشی در نقش کمک ارزیاب (در صورت موفقیت در آزمون)

پیش ثبت نام دومین دوره تربیت ارزیاب

Max. file size: 128 MB.