پرش لینک ها

سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری در شرکت وزین کاشی امین بر اساس مدل iMAPS

فرایند سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری در شرکت وزین کاشی امین با نشست افتتاحیه در حضور مدیرعامل، مدیرنوآوری و سایر مدیران مرتبط آغاز گردید. در این نشست، اهمیت موضوع بهره وری و توجه زیاد به این موضوع از طرف شرکت کاشی امین مورد تاکید مدیرعامل شرکت قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان دبیرخانه iMAPS ضمن اظهار امیدواری از اثربخشی این فرایند برای شرکت، بر آمادگی جهت همکاری های بلند مدت در این حوزه تاکید نمودند.  

پیام بگذارید