پرش لینک ها

برگزاری جلسه افتتاحیه سنجش شرکت گاز استان یزد بر اساس مدل iMAPS

جلسه افتتاحیه سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل آی مپس در شرکت گاز استان یزد، با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و تعدادی از مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار شد. در این جلسه نمایندگانی از دبیرخانه مدل آی مپس ضمن تشریح مدل، مروری بر مراحل سنجش و سایر موضوعات مهم داشتند.

پیام بگذارید