پرش لینک ها

افتتاحیه سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل iMAPS در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

در جلسه ای با حضور مدیرکل، معاونین، مدیران و کارشناسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، فرایند سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری بر اساس مدل iMAPS آغاز گردید. در این جلسه اهمیت بهره وری در مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه های زیر مجموعه از جمله این اداره کل مورد تاکیید، مدیرکل محترم قرارگرفت و آمادگی کامل جهت هرچه بهتر طی شدن فرایند سنجش اعلام گردید.

پیام بگذارید