پرش لینک ها

ارزیابی گروه نرم افزاری نویان براساس “مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری (iMAPS)”

ارزیابی گروه نرم افزاری نویان براساس “مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری (iMAPS)” با حضور مدیران و کارشناسان این شرکت انجام شد. در این ارزیابی آقایان دکتر هدایت کارگر شورکی و مهندس امیرعباس سازش به عنوان تیم ارزیاب حضور داشتند. گروه نرم افزاری نویان با نام ثبتی ( شرکت کاوش رایانه ) در سال ۱۳۸۱ با هدف فعالیت در حوزه نرم افزار تأسیس گردید. استراتژی این شرکت سرمایه گذاری در حوزه هایی از صنعت نرم افزار می باشد که به نیاز آن کمتر پاسخ داده شده و موجب کسب مزیت نسبی برای محصولات می گردد. در این راستا گروه نرم افزاری نویان از سال ۱۳۸۵ فعالیت در حوزه نرم افزارهای حوزه سلامت را آغاز نموده و تاکنون محصولات متعددی را در این حوزه ارائه نموده است. 

پیام بگذارید